top of page

Đâu là “tảng băng chìm” của nhân sự? Giải pháp cho toàn bộ nhân sự

Vấn đề nhân sự là một trong những vấn đề làm cho không ít doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp đau đầu. Việc tìm được giải pháp đúng đắn cho tuyển dụng cũng như đào tạo là điều mà nhiều người đang hướng tới. Nhưng đâu mới thực sự là giải pháp tối ưu? Những thông tin trong bài viết dưới đây sẽ cho bạn có một góc nhìn mới.

“Tảng băng chìm” của nhân sự – làm sao để khai quật?

Mỗi nhân sự khi đã “kết hôn” với tổ chức, đều có những mặt mạnh – mặt hạn chế, có những kỳ vọng, mục tiêu, niềm tin cá nhân đồng thời những tài năng tiềm ẩn – “món quà” mà tạo hoá ban tặng.

Không có nhân sự “bỏ đi” – chỉ có nhân sự chưa được đặt đúng chỗ

  1. Ẩn chìm trong mỗi nhân sự là những câu chuyện, những nỗi đau, quá trình hình thành cả những mặt mạnh và yếu trong cá tính, cách hành xử và giải quyết công việc hiện tại.

  2. “KHAI QUẬT TẢNG BĂNG CHÌM” chính là nhiệm vụ của Leader. Người leader cần hiểu được vị trị nào phù hợp để tận dụng thế mạnh, khi nào và sau bao lâu thì đổi vị trí để để nâng đỡ và thúc đẩy nhân sự dần hoàn thiện bản thân qua chính những trải nghiệm “lần đầu tiên làm việc ấy” trong công việc.

Mỗi nhân sự là một tảng băng chìm chưa được khám phá

Là một người làm chủ, leader, nhà quản lý,… nếu bạn biết cách khai thác cũng như giải mã những bí ẩn tiềm năng trong mỗi thành viên thì quả là tuyệt vời. Việc đặt mỗi thành viên vào đúng vị trí sẽ giúp họ phát huy được đúng khả năng, cống hiến hết mình cho công việc.

Để KHAI QUẬT “tảng băng chìm”

Hai CÂU HỎI “NẰM LÒNG” Leader phải luyện liên tục thành phản xạ tự nhiên

Hãy để nhân sự được đặt đúng vị trí của họ

1. Làm thế nào để PHÁT HUY ưu điểm, thế mạnh (kỹ năng, tính cách) của họ trong CÔNG VIỆC hiện tại.

2. Làm thế nào để GIÚP ĐỠ họ ở mặt hạn chế trong tính cách, thấu hiểu nỗi đau, khó khăn, điều gì đã tác động tới CÔNG VIỆC, GIA ĐÌNH và ngược lại.

Từ đó liệt kê cụ thể những đầu mục để biết lúc nào, việc nào nên NÂNG ĐỠ + lúc nào và việc nào nên ÁP LỰC, áp suất để họ tiến bộ.

  1. Luôn “nằm lòng” hai câu hỏi này thì tự nhiên Leader sẽ có phản xạ “nhìn” đúng người, “dùng” đúng việc bởi hai câu hỏi giúp chúng ta khởi tâm trăn trở cách để giúp mỗi nhân sự đến với mình đều tiến bộ và hoàn thiện, vượt trên công việc.

  2. Nhân sự hoàn thiện, tiến bộ, tự khắc kết quả công việc tăng!Gieo nhân đủ – ắt gặt quả!

Hôm nay, bạn đã “gieo hạt” nâng đỡ, thúc đẩy nhân viên, đồng nghiệp mình chưa???

Nhận ngay Bộ 200 câu hỏi phỏng vấn nhân sự – hiểu sâu sắc nhân sự tại đây

14 views

Đâu là “tảng băng chìm” của nhân sự? Giải pháp cho toàn bộ nhân sự

Vấn đề nhân sự là một trong những vấn đề làm cho không ít doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp đau đầu. Việc tìm được giải pháp đúng đắn cho tuyển dụng cũng như đào tạo là điều mà nhiều người đang hướng tới. Nhưng đâu mới thực sự là giải pháp tối ưu? Những thông tin trong bài viết dưới đây sẽ cho bạn có một góc nhìn mới.

“Tảng băng chìm” của nhân sự – làm sao để khai quật?

Mỗi nhân sự khi đã “kết hôn” với tổ chức, đều có những mặt mạnh – mặt hạn chế, có những kỳ vọng, mục tiêu, niềm tin cá nhân đồng thời những tài năng tiềm ẩn – “món quà” mà tạo hoá ban tặng.

Không có nhân sự “bỏ đi” – chỉ có nhân sự chưa được đặt đúng chỗ

  1. Ẩn chìm trong mỗi nhân sự là những câu chuyện, những nỗi đau, quá trình hình thành cả những mặt mạnh và yếu trong cá tính, cách hành xử và giải quyết công việc hiện tại.

  2. “KHAI QUẬT TẢNG BĂNG CHÌM” chính là nhiệm vụ của Leader. Người leader cần hiểu được vị trị nào phù hợp để tận dụng thế mạnh, khi nào và sau bao lâu thì đổi vị trí để để nâng đỡ và thúc đẩy nhân sự dần hoàn thiện bản thân qua chính những trải nghiệm “lần đầu tiên làm việc ấy” trong công việc.

Mỗi nhân sự là một tảng băng chìm chưa được khám phá

Là một người làm chủ, leader, nhà quản lý,… nếu bạn biết cách khai thác cũng như giải mã những bí ẩn tiềm năng trong mỗi thành viên thì quả là tuyệt vời. Việc đặt mỗi thành viên vào đúng vị trí sẽ giúp họ phát huy được đúng khả năng, cống hiến hết mình cho công việc.

Để KHAI QUẬT “tảng băng chìm”

Hai CÂU HỎI “NẰM LÒNG” Leader phải luyện liên tục thành phản xạ tự nhiên

Hãy để nhân sự được đặt đúng vị trí của họ

1. Làm thế nào để PHÁT HUY ưu điểm, thế mạnh (kỹ năng, tính cách) của họ trong CÔNG VIỆC hiện tại.

2. Làm thế nào để GIÚP ĐỠ họ ở mặt hạn chế trong tính cách, thấu hiểu nỗi đau, khó khăn, điều gì đã tác động tới CÔNG VIỆC, GIA ĐÌNH và ngược lại.

Từ đó liệt kê cụ thể những đầu mục để biết lúc nào, việc nào nên NÂNG ĐỠ + lúc nào và việc nào nên ÁP LỰC, áp suất để họ tiến bộ.

  1. Luôn “nằm lòng” hai câu hỏi này thì tự nhiên Leader sẽ có phản xạ “nhìn” đúng người, “dùng” đúng việc bởi hai câu hỏi giúp chúng ta khởi tâm trăn trở cách để giúp mỗi nhân sự đến với mình đều tiến bộ và hoàn thiện, vượt trên công việc.

  2. Nhân sự hoàn thiện, tiến bộ, tự khắc kết quả công việc tăng!Gieo nhân đủ – ắt gặt quả!

Hôm nay, bạn đã “gieo hạt” nâng đỡ, thúc đẩy nhân viên, đồng nghiệp mình chưa???

Nhận ngay Bộ 200 câu hỏi phỏng vấn nhân sự – hiểu sâu sắc nhân sự tại đây

14 views0 comments