top of page

Đã bao lâu bạn chưa cải tiến công việc của mình?

Có một cậu bé tiến đến bốt điện thoại công cộng gần một tiệm thuốc tây rồi bấm những nút trên điện thoại.

Cậu bé hỏi:

– Thưa bà, bà có thể dành cho tôi công việc cắt cỏ cho thảm cỏ của bà không?

– Tôi đã có người cắt cỏ cho thảm cỏ của mình rồi – tiếng một người phụ nữ trả lời.

– Thưa bà, tôi sẽ cắt thảm cỏ của bà với giá bằng phân nửa giá của người đang cắt cỏ cho bà bây giờ – Cậu bé tiếp tục.

– Tôi rất hài lòng với người đang cắt cỏ cho thảm cỏ của mình – tiếng người phụ nữ đáp lại.

– Thưa bà, ngoài ra tôi sẽ quét dọn lề đường và lối đi bộ cho bà, và những việc khác nữa. Vào chủ nhật bà sẽ có một thảm cỏ đẹp nhất trong tất cả các thảm cỏ vùng này – Cậu bé tỏ ra kiên nhẫn hơn và nói.

Và người phụ nữ vẫn từ chối.

ĐÃ BAO LÂU RỒI BẠN CHƯA CẢI TIẾN CÔNG VIỆC CỦA MÌNH?

Cậu bé nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt và gác máy điện thoại.

Ông chủ tiệm thuốc Tây nãy giờ lắng nghe tất cả nội dung cuộc đàm thoại, rất thích thái độ và tinh thần lạc quan của cậu bé nên muốn dành cho cậu một công việc. Nhưng sự thật là người đang làm việc cho người phụ nữ mà cậu đã nói chuyện lúc nãy chính là cậu bé ấy. Mục đích cậu bé gọi là đang kiểm tra lại khả năng làm việc của mình và chất lượng công việc chính mình đang làm mà thôi

** Cảm ngộ chân lý

Rất nhiều người đã tự cho rằng mình làm tốt công việc được giao, nhưng có mấy ai tự đánh giá lại công việc của mình xem đã thực sự tốt trong con mắt của người khác hay chưa? Cần đúc kết bài học gì và nên cải tiến như thế nào để tăng giá trị bản thân? Nên mở đầu khác đi 1 chút, để nhấn mạnh hơn & tránh nặng nề..

Hãy sắp xếp lại công việc của bạn một cách khoa học

Làm cho xong việc thì dễ, luôn nhìn lại và đánh giá lại công việc của mình để cải tiến tốt hơn mới khó…

Đánh giá người khác thì dễ, tự đánh giá chính mình mới khó….Bạn có thường tự xét lại mình, công việc mình đang làm có thật sự hiệu quả & tạo ra giá trị chưa?

Hãy tạo cơ hội cho con cái, bạn đời và nhân viên cấp dưới của mình có dịp được tự đánh giá bản thân, tự có thói quen đánh giá đúc kết lại công việc mình làm, nhìn lại bản thân để cùng phát triển.

Đã bao lâu rồi bạn chưa cải tiến và thay đổi công việc của mình?

Đã bao lâu bạn chưa cải tiến công việc của mình?

Có một cậu bé tiến đến bốt điện thoại công cộng gần một tiệm thuốc tây rồi bấm những nút trên điện thoại.

Cậu bé hỏi:

– Thưa bà, bà có thể dành cho tôi công việc cắt cỏ cho thảm cỏ của bà không?

– Tôi đã có người cắt cỏ cho thảm cỏ của mình rồi – tiếng một người phụ nữ trả lời.

– Thưa bà, tôi sẽ cắt thảm cỏ của bà với giá bằng phân nửa giá của người đang cắt cỏ cho bà bây giờ – Cậu bé tiếp tục.

– Tôi rất hài lòng với người đang cắt cỏ cho thảm cỏ của mình – tiếng người phụ nữ đáp lại.

– Thưa bà, ngoài ra tôi sẽ quét dọn lề đường và lối đi bộ cho bà, và những việc khác nữa. Vào chủ nhật bà sẽ có một thảm cỏ đẹp nhất trong tất cả các thảm cỏ vùng này – Cậu bé tỏ ra kiên nhẫn hơn và nói.

Và người phụ nữ vẫn từ chối.

ĐÃ BAO LÂU RỒI BẠN CHƯA CẢI TIẾN CÔNG VIỆC CỦA MÌNH?

Cậu bé nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt và gác máy điện thoại.

Ông chủ tiệm thuốc Tây nãy giờ lắng nghe tất cả nội dung cuộc đàm thoại, rất thích thái độ và tinh thần lạc quan của cậu bé nên muốn dành cho cậu một công việc. Nhưng sự thật là người đang làm việc cho người phụ nữ mà cậu đã nói chuyện lúc nãy chính là cậu bé ấy. Mục đích cậu bé gọi là đang kiểm tra lại khả năng làm việc của mình và chất lượng công việc chính mình đang làm mà thôi

** Cảm ngộ chân lý

Rất nhiều người đã tự cho rằng mình làm tốt công việc được giao, nhưng có mấy ai tự đánh giá lại công việc của mình xem đã thực sự tốt trong con mắt của người khác hay chưa? Cần đúc kết bài học gì và nên cải tiến như thế nào để tăng giá trị bản thân? Nên mở đầu khác đi 1 chút, để nhấn mạnh hơn & tránh nặng nề..

Hãy sắp xếp lại công việc của bạn một cách khoa học

Làm cho xong việc thì dễ, luôn nhìn lại và đánh giá lại công việc của mình để cải tiến tốt hơn mới khó…

Đánh giá người khác thì dễ, tự đánh giá chính mình mới khó….Bạn có thường tự xét lại mình, công việc mình đang làm có thật sự hiệu quả & tạo ra giá trị chưa?

Hãy tạo cơ hội cho con cái, bạn đời và nhân viên cấp dưới của mình có dịp được tự đánh giá bản thân, tự có thói quen đánh giá đúc kết lại công việc mình làm, nhìn lại bản thân để cùng phát triển.

Đã bao lâu rồi bạn chưa cải tiến và thay đổi công việc của mình?

2 views0 comments