top of page

Đạo Đức – Trí Tuệ – Nghị Lực Điều Gì Quan Trọng Nhất?


Cả ba yếu tố “Đạo đức – Trí tuệ – Nghị lực” phải quân bình. Đạo đức lên một vài tháng, thì trí tuệ lên một vài tháng, nghị lực cũng lên. Như cái kiềng 3 chân nó lệch thì nó bị …

#chánhkiến #ĐạođứcTrítuệNghịlực #TrầnViệtQuân

2 views

Đạo Đức – Trí Tuệ – Nghị Lực Điều Gì Quan Trọng Nhất?


Cả ba yếu tố “Đạo đức – Trí tuệ – Nghị lực” phải quân bình. Đạo đức lên một vài tháng, thì trí tuệ lên một vài tháng, nghị lực cũng lên. Như cái kiềng 3 chân nó lệch thì nó bị …

#chánhkiến #ĐạođứcTrítuệNghịlực #TrầnViệtQuân

2 views0 comments
bottom of page