top of page

Để Nuôi Dạy Con Trước Tiên Cần Chung Tam Bảo Và Tự Rèn Luyện Nội Lực


Con có tiền mừng tuổi, tự biết mua đồ dùng học tập và rửa bát. Con về quê, ông bà bắt cháu đi học thêm, và gây áp lực lên cha mẹ theo ý ông bà. Cách xử lý tình huống là …

1 view

Để Nuôi Dạy Con Trước Tiên Cần Chung Tam Bảo Và Tự Rèn Luyện Nội Lực


Con có tiền mừng tuổi, tự biết mua đồ dùng học tập và rửa bát. Con về quê, ông bà bắt cháu đi học thêm, và gây áp lực lên cha mẹ theo ý ông bà. Cách xử lý tình huống là …

1 view0 comments