top of page

Điều Giúp Gia Đình Bạn Rèn Tư Duy Nhân Quả?


Rất nhiều bố mẹ cho con bốn năm tuổi đọc rồi nhưng đọc ở góc độ nhìn hình đoán chữ và lâu lâu bố mẹ đọc cho một đoạn thế thôi. Các bạn đọc cho nó nhiều quá không hay đâu, đọc nhiều quá nó không còn tò mò …

2 views

Điều Giúp Gia Đình Bạn Rèn Tư Duy Nhân Quả?


Rất nhiều bố mẹ cho con bốn năm tuổi đọc rồi nhưng đọc ở góc độ nhìn hình đoán chữ và lâu lâu bố mẹ đọc cho một đoạn thế thôi. Các bạn đọc cho nó nhiều quá không hay đâu, đọc nhiều quá nó không còn tò mò …

2 views0 comments
bottom of page