top of page

4 Loại Tình Thương Dành Cho Con Cha Mẹ Khôn Ngoan Phải Nhớ Kỹ


Cha mẹ đưa con đi rèn học kỳ quân đội nghĩ con mình tăng bản lĩnh quên đi, nó chỉ tăng một tý thôi. Về nhà còn 10 tháng còn lại mình nuôi nó như gà con nghiệp thì….

2 views0 comments
bottom of page