top of page

5 Phút Giúp Bạn Nhận Ra Ý Nghĩa Cuộc Đời Của Chính Mình

Sinh ra lớn lên, kiếm tiền, sống qua ngày rồi chết – hiện tượng này xảy ra với rất nhiều người, nhưng không phải ai cũng biết cách thay đổi để cuộc sống của mình tốt đẹp, ý nghĩa hơn để thực sự sống một cuộc sống trọn vẹn.

Dưới đây là bài chia sẻ “5 Phút Giúp Bạn Nhận Ra Ý Nghĩa Cuộc Đời Của Chính Mình” từ thầy Trần Việt Quân để giúp bạn có thêm góc nhìn về cuộc đời của chính mình.


124 views

Related Posts

See All