top of page

6 Giai Đoạn Của Đời Người


Hai yếu tố chi phối cuộc đời chúng ta hoặc là gia đình hoặc là sự nghiệp. Và chúng ta hì hụi trong cái sự nghiệp, trong cái gia đình cho tới năm 60 tuổi rồi già, rồi chết. Khoảng 5-10%, họ chợt nhận ra hình như cách chúng ta sống chưa có sâu sắc.

4 views

6 Giai Đoạn Của Đời Người


Hai yếu tố chi phối cuộc đời chúng ta hoặc là gia đình hoặc là sự nghiệp. Và chúng ta hì hụi trong cái sự nghiệp, trong cái gia đình cho tới năm 60 tuổi rồi già, rồi chết. Khoảng 5-10%, họ chợt nhận ra hình như cách chúng ta sống chưa có sâu sắc.

4 views0 comments
bottom of page