top of page

Bí Quyết Giúp Người Theo Đúng Luật Nhân Quả

Chúng ta trên cuộc đời có một sứ mệnh: “Giáo dục chính mình và giáo dục những người liên quan đến mình cho tốt đẹp dần lên”.

Trong đời sống hằng ngày chúng ta đã giúp người đúng cách chưa? Những cách từ thiện thông thường liệu có thật sự giúp ích cho người khác? Chia sẻ của thầy Trần Việt Quân về 4 cách giúp người lợi mình, lợi người, giúp chúng ta hiểu đúng về việc giúp người. Từ đó đúc kết được giải pháp từ thiện sao cho đúng cách!


46 views

Related Posts

See All