top of page

Bạn Đã Có Thầy Hiền Trí – Tủ Sách Hay – Nhóm Bạn Tốt ?


Thầy của các bậc thầy gọi là “Phật”, lời dạy hay trong tất cả các loại sách gọi là pháp, nhóm bạn trong tất cả nhóm bạn thì gọi là tăng. Vậy là sách vừa là thầy, vừa là bạn tùy các bạn lựa sách gì.

128 views