top of page

Bạn Đang Thương Con Hay Đang Giết Chết Nội Lực Của Con


Bà mẹ cho con ăn trên yên xe gắn máy lúc này mấy giờ sáng/ trưa/ chiều/ tối? Thì đây là nội lực hay ngoại lực…

#Cáchnuôicon #Nộilựcvàngoạilực

2 views

Bạn Đang Thương Con Hay Đang Giết Chết Nội Lực Của Con


Bà mẹ cho con ăn trên yên xe gắn máy lúc này mấy giờ sáng/ trưa/ chiều/ tối? Thì đây là nội lực hay ngoại lực…

#Cáchnuôicon #Nộilựcvàngoạilực

2 views0 comments
bottom of page