top of page

Bố Mẹ Thương Con Hay Hại Con


Khi chúng ta đẻ đứa con thì tình thương dồn hết vào đứa con chúng ta định nghĩa đó là thương yêu. Người nào biết cách buông đứa trẻ ra thì đứa con trưởng thành nhanh chừng đó, còn….

2 views

Bố Mẹ Thương Con Hay Hại Con


Khi chúng ta đẻ đứa con thì tình thương dồn hết vào đứa con chúng ta định nghĩa đó là thương yêu. Người nào biết cách buông đứa trẻ ra thì đứa con trưởng thành nhanh chừng đó, còn….

2 views0 comments