top of page

Các Bạn Học Và Hành Vẫn Chưa Đủ Đâu


Các bạn đi thuyền rất tốt qua sông nhưng không có nghĩa con thuyền là cuộc đời của mình. Qua sông rồi thì đi bộ đi, vác cái thuyền lên thì không vác nổi rồi mắc kẹt vào dòng sông.

2 views