top of page

Cách Áp Dụng Văn- Tư- Tu Vào Dạy Con Đúng Cách


Đây là sơ đồ quan trong nhất trong tự học, chúng ta học một cái điều gì đó, đọc sách, quan sát một điều gì đó. Và đi chơi với con của mình, đi công viên, đi băng rừng vượt núi với con ….

2 views