top of page

Cách Đặt Tên Doanh Nghiệp Trở Lên Lớn Mạnh


Tên doanh nghiệp nó phải có ý nghĩa đủ sâu, giống như tên người vậy. Tên doanh nghiệp phải thể hiện được cái giá trị gì đó, một triết lý gì đó. Mà cái giá trị triết lý đó nó xuyên suốt hành trình doanh nghiệp và ….

#chánhkiến #Triếtlýdoanhnghiệp #Doanhnghiệppháttriển #TrầnViệtQuân #Đặttêndoanhnghiệp

0 views

Cách Đặt Tên Doanh Nghiệp Trở Lên Lớn Mạnh


Tên doanh nghiệp nó phải có ý nghĩa đủ sâu, giống như tên người vậy. Tên doanh nghiệp phải thể hiện được cái giá trị gì đó, một triết lý gì đó. Mà cái giá trị triết lý đó nó xuyên suốt hành trình doanh nghiệp và ….

#chánhkiến #Triếtlýdoanhnghiệp #Doanhnghiệppháttriển #TrầnViệtQuân #Đặttêndoanhnghiệp

0 views0 comments
bottom of page