top of page

Cách để trở thành con người hạnh phúc?

Trước khi muốn trở thành con người hạnh phúc thì chúng ta phải biết được hạnh phúc là gì? Vì chỉ khi chúng ta hiểu được bản chất thực sự của hạnh phúc thì mới có thể có được hạnh phúc thật sự. Có thể hạnh phúc đang ở rất gần mà bạn lại không hề nhận ra.

Có rất nhiều định nghĩa về hạnh phúc nên có lẽ chúng ta nên phân hạnh phúc ra thành hai loại. Đó là hạnh phúc bên trong và hạnh phúc bên ngoài. Cái nào mới là nền tảng? Bạn cần phải phân định rõ ràng, nếu không chắc chắn bạn sẽ có sự nhầm lẫn giữa các khái niệm về hạnh phúc.

Có mấy ai trong chúng ta biết được hạnh phúc thực sự?

Bạn có một căn nhà to, khang trang nhưng lúc nào bạn cũng lo lắng, bất an. Vậy bạn có hạnh phúc hay không? Ngược lại gia đình có chút khó khăn nhưng vợ chồng đồng điệu, con gái vâng lời thì gia đình đó vẫn hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó cũng không bền vững nếu chúng ta không biết vun bồi. Chính vì vậy việc ý thức vun bồi hạnh phúc từ bên trong rất quan trọng.

“Gieo nhiều hạnh lành, gặt nhiều phúc lớn”, cuộc đời của chúng ta có 3 hạnh lành cần phải gieo: Đạo đức – trí tuệ – nghị lực. Mỗi ngày hãy tự vấn lại mình là ngày hôm đó có làm được gì có đạo đức không? Có phát huy được trí tuệ hay không? Và liệu có sự tiến bộ bằng chính sự nỗ lực của mình hay không? Bạn không chỉ gieo 3 hạnh lành đó cho bạn mà cần phải gieo cho những người xung quanh nữa. Cứ như vậy mỗi ngày, mỗi ngày bạn dần sống trong cuộc sống hạnh phúc, hạnh phúc đến từ chính nỗ lực mà bạn vun trồng chứ không phải yếu tố bên ngoài. Mỗi người hạnh phúc thì xã hội sẽ hạnh phúc và từ xã hội hạnh phúc thì việc tạo dựng một quốc gia hạnh phúc sẽ không còn là điều viển vông, xa xôi.

Hạnh phúc đến từ sự cân bằng

Hiện tại bạn đang như thế nào? Liệu bạn có cảm thấy thực sự hạnh phúc với những gì mà mình đang có không? Hay là bạn đang mải chạy theo guồng quay cuộc sống mà không có cả thời gian dành cho chính mình. Cuộc sống chỉ thực sự hạnh phúc khi chúng ta có được sự cân bằng cả bên trong và bên ngoài.

8 views

Cách để trở thành con người hạnh phúc?

Trước khi muốn trở thành con người hạnh phúc thì chúng ta phải biết được hạnh phúc là gì? Vì chỉ khi chúng ta hiểu được bản chất thực sự của hạnh phúc thì mới có thể có được hạnh phúc thật sự. Có thể hạnh phúc đang ở rất gần mà bạn lại không hề nhận ra.

Có rất nhiều định nghĩa về hạnh phúc nên có lẽ chúng ta nên phân hạnh phúc ra thành hai loại. Đó là hạnh phúc bên trong và hạnh phúc bên ngoài. Cái nào mới là nền tảng? Bạn cần phải phân định rõ ràng, nếu không chắc chắn bạn sẽ có sự nhầm lẫn giữa các khái niệm về hạnh phúc.

Có mấy ai trong chúng ta biết được hạnh phúc thực sự?

Bạn có một căn nhà to, khang trang nhưng lúc nào bạn cũng lo lắng, bất an. Vậy bạn có hạnh phúc hay không? Ngược lại gia đình có chút khó khăn nhưng vợ chồng đồng điệu, con gái vâng lời thì gia đình đó vẫn hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó cũng không bền vững nếu chúng ta không biết vun bồi. Chính vì vậy việc ý thức vun bồi hạnh phúc từ bên trong rất quan trọng.

“Gieo nhiều hạnh lành, gặt nhiều phúc lớn”, cuộc đời của chúng ta có 3 hạnh lành cần phải gieo: Đạo đức – trí tuệ – nghị lực. Mỗi ngày hãy tự vấn lại mình là ngày hôm đó có làm được gì có đạo đức không? Có phát huy được trí tuệ hay không? Và liệu có sự tiến bộ bằng chính sự nỗ lực của mình hay không? Bạn không chỉ gieo 3 hạnh lành đó cho bạn mà cần phải gieo cho những người xung quanh nữa. Cứ như vậy mỗi ngày, mỗi ngày bạn dần sống trong cuộc sống hạnh phúc, hạnh phúc đến từ chính nỗ lực mà bạn vun trồng chứ không phải yếu tố bên ngoài. Mỗi người hạnh phúc thì xã hội sẽ hạnh phúc và từ xã hội hạnh phúc thì việc tạo dựng một quốc gia hạnh phúc sẽ không còn là điều viển vông, xa xôi.

Hạnh phúc đến từ sự cân bằng

Hiện tại bạn đang như thế nào? Liệu bạn có cảm thấy thực sự hạnh phúc với những gì mà mình đang có không? Hay là bạn đang mải chạy theo guồng quay cuộc sống mà không có cả thời gian dành cho chính mình. Cuộc sống chỉ thực sự hạnh phúc khi chúng ta có được sự cân bằng cả bên trong và bên ngoài.

8 views0 comments