top of page

Chánh kiến quay lại Thủ đô sau 1 năm

Gần 600 học viên đã bắt đầu hành trình “Đánh thức ý nghĩa cuộc đời” Chánh kiến Hà Nội chưa bao giờ giảm nhiệt dù rất lâu rồi thầy mới tổ chức Offline trở lại!

Lớp Chánh kiến của Thầy Trần Việt Quân đã quay lại Hà Nội


Đâu là giá trị cốt lõi trong cuộc sống?


Đâu là sứ mệnh của một kiếp làm người?


Đâu là hạnh phúc đích thực và bền vững?


Đâu là cách làm chủ vận mệnh cuộc đời mình?


Làm sao để thấu hiểu chính mình một cách sâu sắc?


Làm sao để đánh thức “Ý NGHĨA CUỘC ĐỜI” thật sự?


Làm sao biết được hướng đi đúng đắn trong những chặng đường kế tiếp?

600 học viên đã bắt đầu hành trình chuyển hoá chính mình


Cùng chờ đợi câu trả lời trong 2 ngày học cuối tuần được giải mã bởi chính sự chiêm nghiệm của mình các anh chị nhé!Đặc biệt lần này có gần 100 giáo viên đã tham gia, hứa hẹn sự chuyển hoá trong 2 ngày tới hành trình đồng hành cùng học sinh trọn vẹn và ý nghĩa hơn.

Khoá học lần này có rất nhiều học viên lớn tuổi