top of page

Chúng ta đã lãng quên điều gì?

Updated: Apr 12

Đã bao giờ bạn quên mật khẩu điện thoại?

Hay thậm chí quên cả những thứ quan trọng hơn trong cuộc đời?

Cùng xem video ngắn dưới đây và chiêm nghiệm những điều quan trọng trong cuộc sống mà có khi bạn đã từng lãng quên…

#chánhkiến #TrầnViệtQuân

229 views

Related Posts

See All

Chúng ta đã lãng quên điều gì?

Updated: Apr 12

Đã bao giờ bạn quên mật khẩu điện thoại?

Hay thậm chí quên cả những thứ quan trọng hơn trong cuộc đời?

Cùng xem video ngắn dưới đây và chiêm nghiệm những điều quan trọng trong cuộc sống mà có khi bạn đã từng lãng quên…

#chánhkiến #TrầnViệtQuân

229 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page