top of page

Cuộc Đời là Một Chuỗi Những Sự Lựa Chọn


Nhờ chúng ta biết cách nghi ngờ, biết suy sét thì từ đó ngọn đèn trong chính cái lòng mình nó sáng tức là chọn lựa là do mình chứ không phải do ông thầy nữa. Cuộc đời là một …

#Cáchquansát #chánhkiến #QuansátPhântíchĐúckết #TrầnViệtQuân

0 views

Cuộc Đời là Một Chuỗi Những Sự Lựa Chọn


Nhờ chúng ta biết cách nghi ngờ, biết suy sét thì từ đó ngọn đèn trong chính cái lòng mình nó sáng tức là chọn lựa là do mình chứ không phải do ông thầy nữa. Cuộc đời là một …

#Cáchquansát #chánhkiến #QuansátPhântíchĐúckết #TrầnViệtQuân

0 views0 comments
bottom of page