top of page

Cuộc Đời Này Quyết Định Thành Bại Chỉ Bởi Việc Ta Chọn Đúng 1 Người


Câu nói của ông Warren Buffett “Phẩm chất bên trong quan trọng hơn những gì bạn thể hiện ra ngoài.” Và tiếp đên là khi ta biết chọn đúng người này ảnh như đến sự nghiệp, cũng thành công của chúng ta như thế nào, đó là …

2 views