top of page

Dạy Con bản Lĩnh Để Dẫn Đầu


Luông chiều con thì con mất nghị lực, thì về sau đứa trẻ đó méo mó nhân cách không? Mười đứa luông chiều nó không méo mó hết, nhưng cũng phải ba bốn đứa méo mó về nhân cách …

2 views

Dạy Con bản Lĩnh Để Dẫn Đầu


Luông chiều con thì con mất nghị lực, thì về sau đứa trẻ đó méo mó nhân cách không? Mười đứa luông chiều nó không méo mó hết, nhưng cũng phải ba bốn đứa méo mó về nhân cách …

2 views0 comments