top of page

Dạy trẻ về Chánh niệm

** Trong thế giới công nghệ ngày càng phát triển. Chúng ta cần chia sẻ cho trẻ em biết về tầm quan trọng của bản thân, về việc chúng cần phải học xem não bộ của chúng đang hoạt động như thế nào để chúng có thể PHẢN ỨNG HỢP LÝ hơn trong các tình huống, để chúng hiểu rằng mình có thể KIỂM SOÁT SUY NGHĨ và HÀNH ĐỘNG của chính chúng

Thực hành CHÁNH NIỆM là một phương pháp rèn luyện cho trẻ suy ngẫm về những suy nghĩ và hành động của chính mình từ đó lựa chọn ra cách phản ứng với cho người khác một cách tốt nhất

Chánh niệm là một trong những hoạt động rất hay

Tác động tích cực của Chánh niệm

Tác động lớn nhất chính là lòng KHOAN DUNG với bản thân và người khác

Khi trẻ lo lắng một điều gì đó, trẻ bắt đầu dừng lại, hít thở và thay đổi suy nghĩ của mình để phản ứng bình tĩnh hơn và hiệu quả hơn. Đối với một đứa trẻ nhạy cảm và khó kiểm soát cảm xúc, đây thực sự là một giải pháp cần thiết.

Trẻ học được cách tạm dừng và ứng phó với các tình huống hơn là việc phản ứng lập tức. Chúng hiểu rõ hơn về hoạt động của não bộ và gia tăng sự tò mò khi chúng tự hỏi về cảm xúc, suy nghĩ của chính mình

Giúp trẻ nhỏ tập trung tốt hơn ở trường học và ít bị căng thẳng hơn

Cách thực hành chánh niệm tại lớp

Các học sinh ngồi thành một vòng tròn, nhắm mắt lại và lặng lẽ chú ý đến những suy nghĩ của chính mình và những gì đang diễn ra xung quanh. Mỗi buổi học, người hướng dẫn sẽ có những bài học khác nhau: Lưu tâm HÍT THỞ, Lưu tâm LẮNG NGHE, thậm chí là Lưu tâm QUAN SÁT ( cơ thể, nhân quả đơn giản,… ) hoặc gửi những suy nghĩ tốt cho người khác.

Chánh niệm không chỉ áp dụng được cho người lớn mà còn rất lợi lạc cho trẻ em. Từ đó giúp cho trẻ lựa chọn cách phản ứng với người khác một cách tốt nhất

Chánh niệm tại lớp học là hoạt động

Mặc dù, ban đầu các trẻ có thể phản đối việc học chánh niệm vì buổi học thật đau đầu và khó hiểu. Tuy nhiên, dần dần trẻ sẽ bắt đầu khám phá các buổi học và nhận ra nó đã giúp trẻ tập trung hơn ở lớp học.

5 views

Dạy trẻ về Chánh niệm

** Trong thế giới công nghệ ngày càng phát triển. Chúng ta cần chia sẻ cho trẻ em biết về tầm quan trọng của bản thân, về việc chúng cần phải học xem não bộ của chúng đang hoạt động như thế nào để chúng có thể PHẢN ỨNG HỢP LÝ hơn trong các tình huống, để chúng hiểu rằng mình có thể KIỂM SOÁT SUY NGHĨ và HÀNH ĐỘNG của chính chúng

Thực hành CHÁNH NIỆM là một phương pháp rèn luyện cho trẻ suy ngẫm về những suy nghĩ và hành động của chính mình từ đó lựa chọn ra cách phản ứng với cho người khác một cách tốt nhất

Chánh niệm là một trong những hoạt động rất hay

Tác động tích cực của Chánh niệm

Tác động lớn nhất chính là lòng KHOAN DUNG với bản thân và người khác

Khi trẻ lo lắng một điều gì đó, trẻ bắt đầu dừng lại, hít thở và thay đổi suy nghĩ của mình để phản ứng bình tĩnh hơn và hiệu quả hơn. Đối với một đứa trẻ nhạy cảm và khó kiểm soát cảm xúc, đây thực sự là một giải pháp cần thiết.

Trẻ học được cách tạm dừng và ứng phó với các tình huống hơn là việc phản ứng lập tức. Chúng hiểu rõ hơn về hoạt động của não bộ và gia tăng sự tò mò khi chúng tự hỏi về cảm xúc, suy nghĩ của chính mình

Giúp trẻ nhỏ tập trung tốt hơn ở trường học và ít bị căng thẳng hơn

Cách thực hành chánh niệm tại lớp

Các học sinh ngồi thành một vòng tròn, nhắm mắt lại và lặng lẽ chú ý đến những suy nghĩ của chính mình và những gì đang diễn ra xung quanh. Mỗi buổi học, người hướng dẫn sẽ có những bài học khác nhau: Lưu tâm HÍT THỞ, Lưu tâm LẮNG NGHE, thậm chí là Lưu tâm QUAN SÁT ( cơ thể, nhân quả đơn giản,… ) hoặc gửi những suy nghĩ tốt cho người khác.

Chánh niệm không chỉ áp dụng được cho người lớn mà còn rất lợi lạc cho trẻ em. Từ đó giúp cho trẻ lựa chọn cách phản ứng với người khác một cách tốt nhất

Chánh niệm tại lớp học là hoạt động

Mặc dù, ban đầu các trẻ có thể phản đối việc học chánh niệm vì buổi học thật đau đầu và khó hiểu. Tuy nhiên, dần dần trẻ sẽ bắt đầu khám phá các buổi học và nhận ra nó đã giúp trẻ tập trung hơn ở lớp học.

5 views0 comments