top of page

Gieo trồng cuộc đời mình đúng đắn

Mọi sự kiện trên đời xảy ra với bạn không có gì là ngẫu nhiên. Tất cả mọi chuyện đều đã được thiết lập từ trước và người thiết lập kết quả cho chúng không ai khác chính là BẠN. Mọi chuyện xảy ra với bạn thật ra là những gì mà bạn đã gieo trồng trước đây. Bạn có bao giờ suy nghĩ hoặc tin vào điều này không?

Có thể bạn không hề nhận thức được chính mình đã sắp đặt chúng, bạn không hề nhận thức được về những NHÂN bạn đã gieo từ trước đó dẫn bạn đến với những QUẢ này. Chính cách bạn phản ứng với những QUẢ ấy mới là thứ tạo nên cuộc đời của bạn, tạo nên số phận của bạn.

Muốn tạo ra quả tốt chúng ta cần phải biết gieo trồng

Một ngày kia bạn gặp khó khăn đến mức bế tắc trong cuộc sống và ai đó xuất hiện như ông Bụt, bà Tiên giúp đỡ bạn qua cơn hoạn nạn. Bạn không thể tin được vào sự giúp đỡ của họ cho tới khi nhận ra mình từng giúp đỡ con cháu của họ trong một dịp tình cờ ở quá khứ mà bạn chưa từng lưu tâm. Hay một ngày khác nữa, khi những gì bạn chia sẻ trên Facebook đã thay đổi suy nghĩ lẫn cuộc sống của một người nào đó trong lúc rối bời. Bạn vô tình nhưng lại giúp họ vượt qua được khó khăn và bằng cách này hay cách khác sự giúp đỡ bạn trao đi sẽ có ngày được đền đáp, thường là lúc bất ngờ bạn không thể tin được…

Rất nhiều việc đã xảy ra trong đời bạn mà mỗi việc lại có thể kéo theo những kết quả, đôi khi ngọt, đôi khi chát hoặc đắng. Những quả này không tự nhiên sinh ra nếu không có một hạt mầm bạn đã gieo. Hạt mầm này đôi khi chỉ là một nụ cười, một lời nói, một hành động với những người tưởng chừng xa lạ bạn gặp mỗi ngày mà không chút gì ấn tượng sâu sắc.

Hãy nhớ về hiệu ứng cánh bướm, một con bướm đập cánh ở đây có thể gây nên một trận bão lớn ở phía bên kia bán cầu. Đây là ví dụ hoàn hảo cho luật nhân – quả. Một hành động bạn gây ra chính là một hạt mầm, hạt mầm này sẽ lớn lên, đơm hoa kết trái và chính bạn là người hưởng thành quả đó theo cách này hay cách khác, vào lúc này hay lúc khác.

2 views

Gieo trồng cuộc đời mình đúng đắn

Mọi sự kiện trên đời xảy ra với bạn không có gì là ngẫu nhiên. Tất cả mọi chuyện đều đã được thiết lập từ trước và người thiết lập kết quả cho chúng không ai khác chính là BẠN. Mọi chuyện xảy ra với bạn thật ra là những gì mà bạn đã gieo trồng trước đây. Bạn có bao giờ suy nghĩ hoặc tin vào điều này không?

Có thể bạn không hề nhận thức được chính mình đã sắp đặt chúng, bạn không hề nhận thức được về những NHÂN bạn đã gieo từ trước đó dẫn bạn đến với những QUẢ này. Chính cách bạn phản ứng với những QUẢ ấy mới là thứ tạo nên cuộc đời của bạn, tạo nên số phận của bạn.

Muốn tạo ra quả tốt chúng ta cần phải biết gieo trồng

Một ngày kia bạn gặp khó khăn đến mức bế tắc trong cuộc sống và ai đó xuất hiện như ông Bụt, bà Tiên giúp đỡ bạn qua cơn hoạn nạn. Bạn không thể tin được vào sự giúp đỡ của họ cho tới khi nhận ra mình từng giúp đỡ con cháu của họ trong một dịp tình cờ ở quá khứ mà bạn chưa từng lưu tâm. Hay một ngày khác nữa, khi những gì bạn chia sẻ trên Facebook đã thay đổi suy nghĩ lẫn cuộc sống của một người nào đó trong lúc rối bời. Bạn vô tình nhưng lại giúp họ vượt qua được khó khăn và bằng cách này hay cách khác sự giúp đỡ bạn trao đi sẽ có ngày được đền đáp, thường là lúc bất ngờ bạn không thể tin được…

Rất nhiều việc đã xảy ra trong đời bạn mà mỗi việc lại có thể kéo theo những kết quả, đôi khi ngọt, đôi khi chát hoặc đắng. Những quả này không tự nhiên sinh ra nếu không có một hạt mầm bạn đã gieo. Hạt mầm này đôi khi chỉ là một nụ cười, một lời nói, một hành động với những người tưởng chừng xa lạ bạn gặp mỗi ngày mà không chút gì ấn tượng sâu sắc.

Hãy nhớ về hiệu ứng cánh bướm, một con bướm đập cánh ở đây có thể gây nên một trận bão lớn ở phía bên kia bán cầu. Đây là ví dụ hoàn hảo cho luật nhân – quả. Một hành động bạn gây ra chính là một hạt mầm, hạt mầm này sẽ lớn lên, đơm hoa kết trái và chính bạn là người hưởng thành quả đó theo cách này hay cách khác, vào lúc này hay lúc khác.

2 views0 comments