top of page

Hiểu Đúng Về Nghị Lực Để Tìm Được Con Đường Chuyển Hóa


Những anh chị nào chuyên gia về nghị lực cũng cần lên nghe. Vì đôi khi chúng ta cũng hay nhầm lẫn giữa cái nghị lực về thân và cái nghị lực về tâm. Trong các hệ thống trường Tuệ Đức thì những anh chị chuyên về võ năm năm, mười năm, mười năm năm trở thành huấn luyện viên, võ sư và trở thành những người đạt được huân huy chương. Thì vào trong trường Tuệ Đức…

6 views

Hiểu Đúng Về Nghị Lực Để Tìm Được Con Đường Chuyển Hóa


Những anh chị nào chuyên gia về nghị lực cũng cần lên nghe. Vì đôi khi chúng ta cũng hay nhầm lẫn giữa cái nghị lực về thân và cái nghị lực về tâm. Trong các hệ thống trường Tuệ Đức thì những anh chị chuyên về võ năm năm, mười năm, mười năm năm trở thành huấn luyện viên, võ sư và trở thành những người đạt được huân huy chương. Thì vào trong trường Tuệ Đức…

6 views0 comments
bottom of page