top of page

Kết Nối Với Điều Gì Để Nhận Ra Giá Trị Của Bản Thân


Chúng ta thường kết nối với cái gì? Một ngày đi làm 8 tiếng chúng ta kết nối với ai? Thời gian rảnh, thứ bảy chủ nhật các bạn kết nối với điều gì? Những kết nối của các bạn hướng tới …

#chánhkiến #Kếtnối #Giátrịbảnthân #Hànhtrìnhkếtnối #TrầnViệtQuân

0 views

Kết Nối Với Điều Gì Để Nhận Ra Giá Trị Của Bản Thân


Chúng ta thường kết nối với cái gì? Một ngày đi làm 8 tiếng chúng ta kết nối với ai? Thời gian rảnh, thứ bảy chủ nhật các bạn kết nối với điều gì? Những kết nối của các bạn hướng tới …

#chánhkiến #Kếtnối #Giátrịbảnthân #Hànhtrìnhkếtnối #TrầnViệtQuân

0 views0 comments
bottom of page