top of page

Khởi Điểm Đầu Tiên Của Trí Tuệ là Đừng Vội Tin


Cách đây 2.600 năm có một bậc giác ngộ, ngài đi qua một địa phương ở đó có người dân hỏi làm thế nào để biết đâu là lời dạy đúng và đâu là lời dạy sai? Thì ngài mới giảng …

#Dạyconphậtgiáo #Dạycontuduy #Họcvẹt #Nghingờ

0 views

Khởi Điểm Đầu Tiên Của Trí Tuệ là Đừng Vội Tin


Cách đây 2.600 năm có một bậc giác ngộ, ngài đi qua một địa phương ở đó có người dân hỏi làm thế nào để biết đâu là lời dạy đúng và đâu là lời dạy sai? Thì ngài mới giảng …

#Dạyconphậtgiáo #Dạycontuduy #Họcvẹt #Nghingờ

0 views0 comments
bottom of page