top of page

Làm Cách Nào Để Áp Dụng Như Lý Tác Ý Đúng Cách?


Làm sao mà để những câu tác ý nó hòa trộn với mình. Các bạn không có khát khao gọt giũa bản ngã không bao giờ đọc được câu “Cầu cho con sửa lỗi chính mình”, không bao giờ đọc được nó …

#chánhkiến #TrầnViệtQuân

6 views

Làm Cách Nào Để Áp Dụng Như Lý Tác Ý Đúng Cách?


Làm sao mà để những câu tác ý nó hòa trộn với mình. Các bạn không có khát khao gọt giũa bản ngã không bao giờ đọc được câu “Cầu cho con sửa lỗi chính mình”, không bao giờ đọc được nó …

#chánhkiến #TrầnViệtQuân

6 views0 comments
bottom of page