top of page

Làm Sao Để Cho Con Hiểu Được Tư Duy Nhân Quả


Tư duy nhân quả vừa phát triển trí tuệ và đạo đức. Cái này rất ít trường dạy và rất ít chùa dạy, chùa thường nói về nhân quả thôi chứ đào tạo bài bản nhân quả cho phật tử là rất ít….

2 views

Làm Sao Để Cho Con Hiểu Được Tư Duy Nhân Quả


Tư duy nhân quả vừa phát triển trí tuệ và đạo đức. Cái này rất ít trường dạy và rất ít chùa dạy, chùa thường nói về nhân quả thôi chứ đào tạo bài bản nhân quả cho phật tử là rất ít….

2 views0 comments
bottom of page