top of page

Làm Sao Để Hiểu Được Mình


Hầu hết chúng ta không có năng lực quay về với chính mình, trăm người may mắn có một hai người thôi, bởi vậy nên chúng ta mới phải đi học…

#Quayvềvớichínhmình #Thiền #TrầnViệtQuân

0 views

Làm Sao Để Hiểu Được Mình


Hầu hết chúng ta không có năng lực quay về với chính mình, trăm người may mắn có một hai người thôi, bởi vậy nên chúng ta mới phải đi học…

#Quayvềvớichínhmình #Thiền #TrầnViệtQuân

0 views0 comments
bottom of page