top of page

Lần tìm con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực

Trong cuộc sống này có biết bao nhiêu điều mà chúng ta vẫn chưa thể lý giải nổi. Tại sao ta ở đây? Chúng ta đến với cuộc đời này để làm gì? Và quan trọng hơn là làm sao để có thể vượt qua những khổ đau của cuộc đời này.

Hành trình tìm hạnh phúc đích thực đâu có dễ dàng

Vậy đâu mới là chìa khoá giúp chúng ta thay đổi cuộc đời của chính mình đồng thời nâng đỡ những người xung quanh. Trong lớp Chánh kiến 2 – Kiến tạo ý nghĩa cuộc đời, thầy Trần Việt Quân đã chỉ ra chiếc chìa khoá vạn năng ấy.

Tứ diệu đế – Chìa khoá vạn năng thay đổi cuộc đời

Đế là sự thật, tứ diệu đế là 4 sự thật cao quý.

  1. Khổ đế – Vấn đề: là bất như ý, không vừa lòng xuất hiện do tâm sân sợ, chối bỏ. Trong cuộc đời chúng ta sẽ có rất nhiều trường hợp Khổ đế vận hành. Những bất như ý dồn nén đủ lâu sẽ thành tâm Sân. Vì vậy những người ít giận thì khi giận tâm Sân sẽ vận hành rất mạnh. Khi trong tâm bất như ý nhiều khi ta sẽ đòi hỏi khó chịu với nhiều người.

  2. Tập đế – Nguyên nhân: là mong cầu, muốn như ý xuất phát từ tâm Tham. Ẩn chìm trong tâm Tham là tâm Si vận hành. Chúng ta thường tham do thiếu hiểu biết. Thông thường sẽ có nhiều nguyên nhân dẫn đến khổ. Trong đó Đức Phật đã gom lại 2 nguyên nhân là Vô minh và Tham ái.

  3. Diệt đế: niết bàn, vô ngã, giải thoát là trại thái bền vững của tâm hết khổ. Lúc đó chúng ta không còn mắc kẹt, không còn vướng mắc vào điều gì nữa.

  4. Đạo đế là giải pháp xử lý gồm bát chánh đạo (8 yếu tố giải thoát) , 3 gốc là Giới Định Tụê. Khi chúng ta thực hành được bát chánh đạo trong đời sống thì sẽ hết khổ, tức là lúc này Hạnh Phúc thật sự sẽ xuất hiện.

Chìa khoá vạn năng mà Đức Phật đã chỉ ra từ hàng ngàn năm trước

Chúng ta có thể chia Tứ diệu đế thành 2 cặp Nhân Quả gồm: Khổ – Tập, Diệt – Đạo. Đây là 4 sự thật kỳ diệu cao quý giúp chúng ta nắm chắc được bản đồ để đi trong cuộc đời. Quan trọng là chúng ta vận dụng như thế nào cho hợp lý.

Khoá học giúp hàng nghìn học viên thay đổi và chuyển hoá

  1. Con đường hạnh phúc vốn có sẵn chỉ là do chúng ta vô minh nên chưa nhận ra

  2. Tại sao chúng ta đi học phát triển bản thân mà một thời gian vẫn quay về điểm xuất phát

  3. Khi nội lực mạnh thì mọi quyết định đều do mình. Vấn đề có được bình an hạnh phúc chỉ là thời gian