top of page

Nghèo Đến Mấy Cũng Không Được Tiết Kiệm Thứ Này


Tiết kiệm gì thì tiết kiệm không tiết kiệm sách! Các bạn đừng bao giờ tiết kiệm một hai trăm nghìn để mua một hai quyển sách. Tiết kiệm cà phê, tiết kiệm thuốc lá, tiết kiệm đi chơi, …

6 views

Nghèo Đến Mấy Cũng Không Được Tiết Kiệm Thứ Này


Tiết kiệm gì thì tiết kiệm không tiết kiệm sách! Các bạn đừng bao giờ tiết kiệm một hai trăm nghìn để mua một hai quyển sách. Tiết kiệm cà phê, tiết kiệm thuốc lá, tiết kiệm đi chơi, …

6 views0 comments