top of page

Nhờ Tiếng Nói Bên Trong Tìm Được Thầy Hiền Trí


Hành trình học hỏi, hành trình tìm kiến những giá trị tốt đẹp từ những vị thầy của một cô gái 30 tuổi độc thân, yêu phật pháp. Những cuốn sách bạn ấy chia sẻ cùng vị thầy hiền trí do tiếng nói bên trong mách bảo là ai? …

#Tựhọc #Bàihọctừvịthầy #chánhkiến #Đọcsáchsâu #TrầnViệtQuân

4 views

Nhờ Tiếng Nói Bên Trong Tìm Được Thầy Hiền Trí


Hành trình học hỏi, hành trình tìm kiến những giá trị tốt đẹp từ những vị thầy của một cô gái 30 tuổi độc thân, yêu phật pháp. Những cuốn sách bạn ấy chia sẻ cùng vị thầy hiền trí do tiếng nói bên trong mách bảo là ai? …

#Tựhọc #Bàihọctừvịthầy #chánhkiến #Đọcsáchsâu #TrầnViệtQuân

4 views0 comments
bottom of page