top of page

Phát Triển Bản Thân Bằng Cách Học Từ Thầy Hiền Trí Và Tủ Sách Hay


Tủ sách với tủ lạnh nhà bạn tủ nào to hơn? Nếu tủ lạnh nhà bạn to hơn là có vấn đề, trung bình các bạn mở tủ lạnh ít nhất ngày ba lần sáng, trưa và chiều tối. Vậy các bạn có bao giờ ngày đọc sách được ba lần không? Vậy khởi điểm của phát triển bản thân chính là việc …

6 views