top of page

Hành trình 2 ngày đêm giúp bạn hiểu sâu phương pháp thực hành để tìm ra hạnh phúc đích thực cho chính mình.

Kiến Tạo Con Đường Hạnh Phúc (CK2)

₫2 500 000Price
 • GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TÂM SINH KHỞI

  • Lo lắng, hấp tấp ➜ Điềm tĩnh
  • Bất an ➜ Bình an, Tĩnh lặng
  • Bộp chộp, cướp lời ➜ Chậm lại, mỉm cười
  • Vui chơi quá đà ➜ Vui thôi, đừng vui quá
  • Thị phi, ngoại cảnh chi phối ➜ Bình an giữa biến động

  GIẢI QUYẾT CÁC MỐI QUAN HỆ 

  • Mối quan hệ bất hòa ➜ Gắn kết, hài hòa, dễ thương hơn
  • Sợ hãi, yếu đuối ➜ Nhìn thẳng vào nỗi sợ và vượt qua nó
  • Suy diễn, tưởng tượng quá đà ➜ An trú trong hiện tại

  LÀM CHỦ THÂN - TÂM SÁNG SUỐT

  • Sếp nóng giận ➜ Sếp nhẹ nhàng mà vẫn đầy quyết tâm
  • Ra quyết định cao hứng ➜ Ra quyết định sáng suốt hơn
  • Lan man, mất tập trung ➜ Biết cách Tập trung hơn
  • Mất nhân sự vì thiếu điềm tĩnh ➜ Giữ nhân sự giỏi dễ dàng hơn

  QUAN SÁT TÂM, QUẢN TRỊ CẢM XÚC

  • Tổn thương, đòi hỏi ➜ Tự chữa lành, tự nhìn lại mình
  • Dễ nóng giận ➜ Luyện bình tĩnh hơn, sáng suốt hơn
  • Cảm xúc quá đà ➜ Tập quản lý cảm xúc (rèn EQ)
  • Dính mắc vào quá khứ, kỷ niệm ➜ Tập buông xả

   

bottom of page