top of page

Quà tặng: CÂY SƠ ĐỒ LỊCH SỬ QUA CÁC TRIỀU ĐẠI

Học tập qua Cây Lịch Sử Việt Nam

Qua CÁC TRIỀU ĐẠI Cách dạy Lịch sử Việt Nam dễ dàng như đi dạo chơi,

  1. Từ Hùng Vương đến Lý Trần rồi xuyên suốt đến Hiện Nay

  2. Mỗi triều đại có các cột mốc quan trọng nào?

  3. Mỗi triều đại để lại dấu ấn gì trong lịch sử?

  4. Đâu là các nhân vật điển hình của Việt Nam?

>>Giúp học sinh và giáo viên trong giảng dạy. Học trò sẽ thấy môn lịch sử là dễ thương, là dễ học…


File in to, khổ A0 chất lượng đẹp – Thầy cô giáo tải về trang trí lớp học giúp học sinh học sử dễ dàng, nuôi dưỡng tinh thần yêu nước – Học sinh tải về nắm trọn các cột mốc & dấu ấn quan trọng trong lịch sử trong 30p = 3 năm học sử – Những bạn quan tâm, yêu thích sử Việt tải về dễ dàng có cái nhìn tổng quan về lịch sử nước nhà
10 views

Quà tặng: CÂY SƠ ĐỒ LỊCH SỬ QUA CÁC TRIỀU ĐẠI

Học tập qua Cây Lịch Sử Việt Nam

Qua CÁC TRIỀU ĐẠI Cách dạy Lịch sử Việt Nam dễ dàng như đi dạo chơi,

  1. Từ Hùng Vương đến Lý Trần rồi xuyên suốt đến Hiện Nay

  2. Mỗi triều đại có các cột mốc quan trọng nào?

  3. Mỗi triều đại để lại dấu ấn gì trong lịch sử?

  4. Đâu là các nhân vật điển hình của Việt Nam?

>>Giúp học sinh và giáo viên trong giảng dạy. Học trò sẽ thấy môn lịch sử là dễ thương, là dễ học…


File in to, khổ A0 chất lượng đẹp – Thầy cô giáo tải về trang trí lớp học giúp học sinh học sử dễ dàng, nuôi dưỡng tinh thần yêu nước – Học sinh tải về nắm trọn các cột mốc & dấu ấn quan trọng trong lịch sử trong 30p = 3 năm học sử – Những bạn quan tâm, yêu thích sử Việt tải về dễ dàng có cái nhìn tổng quan về lịch sử nước nhà
10 views0 comments
bottom of page