top of page

Sống Làm Sao Cho Xứng Đáng Kiếp Người


Các bạn là người lao công, công nhân, chủ nhà máy xí nghiệp hay đang làm bất cứ nghành nghề gì trong xã hội cũng được. Nhưng nhìn vào từng hành vi nhỏ để rồi “Sống làm sao cho xứng đáng một kiếp người” …

#chánhkiến #Sốngchọnvẹn #Sốngtrọnkiếpngười #TrầnViệtQuân

10 views

Sống Làm Sao Cho Xứng Đáng Kiếp Người


Các bạn là người lao công, công nhân, chủ nhà máy xí nghiệp hay đang làm bất cứ nghành nghề gì trong xã hội cũng được. Nhưng nhìn vào từng hành vi nhỏ để rồi “Sống làm sao cho xứng đáng một kiếp người” …

#chánhkiến #Sốngchọnvẹn #Sốngtrọnkiếpngười #TrầnViệtQuân

10 views0 comments
bottom of page