top of page

Tên Của Bạn Sẽ Quyết Định Con Người Của Bạn


Chỗ nào hội tụ Đạo Đức – Trí Tuệ – Nghị Lực chỗ đó có con người tinh hoa xuất hiện. Nó hội tụ cả trong cái tên. Vậy cái tên đó có phải ý nghiệp của cha và mẹ không?…

12 views