top of page

Tìm Được Thầy Hiền Trí Theo Góc Nhìn Của Đạo Phật


Khi người học muốn học thì người thầy mới dạy được, còn người mà không muốn học thì người có ngồi bên cũng chịu không dạy nổi. Khi các bạn khát khao các bạn mới đi gõ cửa này cửa khia thì cửa mới mở …

10 views