top of page

TƯƠNG LAI MỘT ĐỨA TRẺ PHỤ THUỘC VÀO ĐÂU?

Có một tên tội phạm Bị kết án t.ử hình Trước khi thi hành án Được nhắn gửi gia đình!


Hắn bèn xin tờ giấy Và một cái bút bi Hắn viết cho mẹ hắn Rồi nhờ họ gửi đi!

Trong bức thư hắn viết: Nếu công lý phân minh Thì ngoài con còn mẹ Cũng đáng bị tử hình!

Bởi vì con có tội Nhưng mẹ cũng liên quan Khi là người hậu thuẫn Cho những việc con làm!

Nhớ khi con còn bé Trộm quả mít bên nhà Mẹ đã đem giấu nó Để bố khỏi rầy la!

Con đánh nhau với bạn Mẹ ra đánh chúng đau Nguyên nhân không cần biết Bởi vì sao, từ đâu!

Khi con thi điểm thấp Mẹ chạy chọt nơi nơi Xin cho con nâng điểm Để mở mặt với đời!

Có những lần bố dạy Mẹ chạy đến bênh con Mắng bố : “Đừng nghiêm khắc Khi nó tuổi còn non”!

Lớn lên thêm chút nữa Con bất hảo, giang hồ Mẹ vẫn không trách mắng Vẫn yêu vô bến bờ…

Và rồi chuyện gì đến Ắt sẽ phải đến thôi: Con bị mang tội chết Vì cướp của, giết người…

Mẹ ơi! Con lúc ấy Đáng sửa trị, đánh đòn Thì mẹ đi bao biện Và cổ xúy cho con!

Nếu mẹ nghiêm như bố Con đã chẳng gian manh, Nếu mẹ không xin điểm Con đã gắng học hành!…

Mẹ cho con cuộc sống Nhưng cũng tước nó đi Vì những lần trượt ngã Mẹ chẳng trách cứ gì!

Lá thư này con viết Chẳng để trách mẹ đâu Mà là con muốn gửi Tới tất cả đôi câu:

” Cách thương yêu con trẻ Không phải bởi nuông chiều Mà đòn roi, răn trị Đấy mới là thương yêu!”

Thôi, con xin dừng bút Vĩnh biệt mẹ thiên thu. Ký tên: con của mẹ À không – Kẻ Tử Tù!

 “Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới.” (Nelson Mandela)

– Hãy chia sẻ nếu bạn thấy nó thực sự có ý nghĩa!

2 views

TƯƠNG LAI MỘT ĐỨA TRẺ PHỤ THUỘC VÀO ĐÂU?

Có một tên tội phạm Bị kết án t.ử hình Trước khi thi hành án Được nhắn gửi gia đình!


Hắn bèn xin tờ giấy Và một cái bút bi Hắn viết cho mẹ hắn Rồi nhờ họ gửi đi!

Trong bức thư hắn viết: Nếu công lý phân minh Thì ngoài con còn mẹ Cũng đáng bị tử hình!

Bởi vì con có tội Nhưng mẹ cũng liên quan Khi là người hậu thuẫn Cho những việc con làm!

Nhớ khi con còn bé Trộm quả mít bên nhà Mẹ đã đem giấu nó Để bố khỏi rầy la!

Con đánh nhau với bạn Mẹ ra đánh chúng đau Nguyên nhân không cần biết Bởi vì sao, từ đâu!

Khi con thi điểm thấp Mẹ chạy chọt nơi nơi Xin cho con nâng điểm Để mở mặt với đời!

Có những lần bố dạy Mẹ chạy đến bênh con Mắng bố : “Đừng nghiêm khắc Khi nó tuổi còn non”!

Lớn lên thêm chút nữa Con bất hảo, giang hồ Mẹ vẫn không trách mắng Vẫn yêu vô bến bờ…

Và rồi chuyện gì đến Ắt sẽ phải đến thôi: Con bị mang tội chết Vì cướp của, giết người…

Mẹ ơi! Con lúc ấy Đáng sửa trị, đánh đòn Thì mẹ đi bao biện Và cổ xúy cho con!

Nếu mẹ nghiêm như bố Con đã chẳng gian manh, Nếu mẹ không xin điểm Con đã gắng học hành!…

Mẹ cho con cuộc sống Nhưng cũng tước nó đi Vì những lần trượt ngã Mẹ chẳng trách cứ gì!

Lá thư này con viết Chẳng để trách mẹ đâu Mà là con muốn gửi Tới tất cả đôi câu:

” Cách thương yêu con trẻ Không phải bởi nuông chiều Mà đòn roi, răn trị Đấy mới là thương yêu!”

Thôi, con xin dừng bút Vĩnh biệt mẹ thiên thu. Ký tên: con của mẹ À không – Kẻ Tử Tù!

 “Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới.” (Nelson Mandela)

– Hãy chia sẻ nếu bạn thấy nó thực sự có ý nghĩa!

2 views0 comments