top of page

Ta là ai trong cuộc đời này?

Không làm mọi điều ác,

Thành tựu các hạnh lành,

Tâm Ý giữ trong sạch,

Chính lời chư Phật dạy.

“Kẻ từ bỏ được điều ác, trở về, vững chãi trên con đường thiện luôn là kẻ mạnh nhất”.

Con đường lương thiện luôn dành riêng cho những người rất dũng mãnh, dũng mãnh từ những ngày đầu tiên quyết định đặt chân mình vào đó.

Khó khăn trắc trở trên con đường lương thiện đến từ những thói quen trần tục của chính mình, thói quen trần tục càng lớn, khó khăn trên con đường lương thiện càng dày.

Mỗi chúng ta đều có những con đường đi cho riêng mình

Một người quen nắm hai tay lại, thứ gì cũng chỉ muốn giữ cho riêng mình, sẽ rất khó khăn khi nghĩ đến việc mở tay ra chia cho người một chút niềm vui. Không quen.

Một người quen sân si trước mọi chuyện, sẽ rất khó khăn khi một ngày muốn nhìn cuộc sống bằng đôi mắt thật hiền. Không quen.

Một người quen dửng dưng với mọi người chung quanh, sẽ rất khó khăn khi một ngày muốn có được một đôi tay ấm. Không quen.

Không quen…

Phải thật sự dũng mãnh để đổi thay. Phải thật sự dũng mãnh để lương thiện.

Cây nghiêng về phía nào, khi bị đốn, sẽ ngã đổ về phía đó. Ngày ngày quen ứng xử thế nào, khi gặp chuyện, sẽ dễ dàng mang thái độ đó ra để đối diện với những chuyện tiếp theo.

Giữa mùa mưa, rất khó tìm được một ngày nắng đẹp.

Cây đã nghiêng không thể tự mình đứng thẳng lại được. Nhưng con người không phải cỏ cây, ai cũng có thể đứng thẳng lại, tách mình thoát khỏi những trần tục thường tình. Để không ngã đổ về phía đó.

Này con người! hãy dũng mãnh

Ta vừa về lại núi sau những ngày lang thang ngoài phố thị. Nghe nhân gian đằng đẳng trong một hơi thở, thấy nhân gian mênh mông trong một giọt sương.

Bình yên giữa hiện tại

Sáng nay mưa mờ núi, cơn mưa cuối mùa, trong từng hạt mưa đã có màu của nắng.

Người ngày mới an

Cuộc đời vô thường – nhiệm vụ của chúng ta là phải sống tốt và sống trọn vẹn với những gì mà mình đang có.

6 views

Ta là ai trong cuộc đời này?

Không làm mọi điều ác,

Thành tựu các hạnh lành,

Tâm Ý giữ trong sạch,

Chính lời chư Phật dạy.

“Kẻ từ bỏ được điều ác, trở về, vững chãi trên con đường thiện luôn là kẻ mạnh nhất”.

Con đường lương thiện luôn dành riêng cho những người rất dũng mãnh, dũng mãnh từ những ngày đầu tiên quyết định đặt chân mình vào đó.

Khó khăn trắc trở trên con đường lương thiện đến từ những thói quen trần tục của chính mình, thói quen trần tục càng lớn, khó khăn trên con đường lương thiện càng dày.

Mỗi chúng ta đều có những con đường đi cho riêng mình

Một người quen nắm hai tay lại, thứ gì cũng chỉ muốn giữ cho riêng mình, sẽ rất khó khăn khi nghĩ đến việc mở tay ra chia cho người một chút niềm vui. Không quen.

Một người quen sân si trước mọi chuyện, sẽ rất khó khăn khi một ngày muốn nhìn cuộc sống bằng đôi mắt thật hiền. Không quen.

Một người quen dửng dưng với mọi người chung quanh, sẽ rất khó khăn khi một ngày muốn có được một đôi tay ấm. Không quen.

Không quen…

Phải thật sự dũng mãnh để đổi thay. Phải thật sự dũng mãnh để lương thiện.

Cây nghiêng về phía nào, khi bị đốn, sẽ ngã đổ về phía đó. Ngày ngày quen ứng xử thế nào, khi gặp chuyện, sẽ dễ dàng mang thái độ đó ra để đối diện với những chuyện tiếp theo.

Giữa mùa mưa, rất khó tìm được một ngày nắng đẹp.

Cây đã nghiêng không thể tự mình đứng thẳng lại được. Nhưng con người không phải cỏ cây, ai cũng có thể đứng thẳng lại, tách mình thoát khỏi những trần tục thường tình. Để không ngã đổ về phía đó.

Này con người! hãy dũng mãnh

Ta vừa về lại núi sau những ngày lang thang ngoài phố thị. Nghe nhân gian đằng đẳng trong một hơi thở, thấy nhân gian mênh mông trong một giọt sương.

Bình yên giữa hiện tại

Sáng nay mưa mờ núi, cơn mưa cuối mùa, trong từng hạt mưa đã có màu của nắng.

Người ngày mới an

Cuộc đời vô thường – nhiệm vụ của chúng ta là phải sống tốt và sống trọn vẹn với những gì mà mình đang có.

6 views0 comments
bottom of page