top of page

Thay Đổi Gì Để Trở Thành Người Thành Công ?


Để hướng nhân viên về tam giác mầu xanh thì đội ngũ lãnh đạo có đi về tam giác mầu xanh không? Để dắt đứa con về những điều tốt đẹp, thì ba mẹ mình có tham nhũng hay ba mẹ mình đứng đắn?…

#chánhkiến #Môitrườngsống #Ngườithànhcông #TrầnViệtQuân

4 views

Thay Đổi Gì Để Trở Thành Người Thành Công ?


Để hướng nhân viên về tam giác mầu xanh thì đội ngũ lãnh đạo có đi về tam giác mầu xanh không? Để dắt đứa con về những điều tốt đẹp, thì ba mẹ mình có tham nhũng hay ba mẹ mình đứng đắn?…

#chánhkiến #Môitrườngsống #Ngườithànhcông #TrầnViệtQuân

4 views0 comments
bottom of page