top of page

Tiến Trình Xây Dựng Thói Quen Cho Gia Đình, Doanh Nghiệp


Các bạn xây dựng môi trường doanh nghiệp, môi trường doanh nghiệp có ba yếu tố Thầy – Sách – Bạn. Những yếu tố này mình xây dần không có xây nhanh được đâu, có bạn xây từ tủ sách, có bạn xây từ khóa học, có người thì xây từ các nhóm bạn. Thời gian xây khoảnh …

8 views