top of page

Trả “Lương” cho con làm việc nhà: Nên hay không? Trí tuệ trong việc Dạy con


Trí tuệ mang lại tự do, kỷ luật mang lại sức mạnh. Tùy tình huống mà dùng không thể dùng lung tung được. Trả lương cho con có nên không?…

#Côngthứcdạycon #Rènvàdạycon #Dạycontựlập #DạyConBảnLĩnh #Laodộnggiúpcontrưởngthành

4 views

Trả “Lương” cho con làm việc nhà: Nên hay không? Trí tuệ trong việc Dạy con


Trí tuệ mang lại tự do, kỷ luật mang lại sức mạnh. Tùy tình huống mà dùng không thể dùng lung tung được. Trả lương cho con có nên không?…

#Côngthứcdạycon #Rènvàdạycon #Dạycontựlập #DạyConBảnLĩnh #Laodộnggiúpcontrưởngthành

4 views0 comments
bottom of page