top of page

Truyện Cổ Tích Tấm Cám Ít Giá Trị Đạo Đức Hơn Ta Tưởng


Trong truyện Tấm Cám, nó còn cái lỗi nho nhỏ là cô Tấm nhảy cóc lên làm Công chúa, Hoàng hậu luôn là rất hiếm là không bao giờ có trong xã hội. Không gieo nhân mà đòi gặt quả …

0 views