top of page

Vì Sao 90% Mọi Người Chán Việc Mình Đang Làm?


Các bạn thử nhìn lại cái nghề các bạn đang làm mình có yêu nó không? Chứ đam mê là hơn cả yêu rồi đấy! Là giáo viên các bạn có yêu học trò không, có yêu từng trang sách, có yêu giáo trình này không? …

6 views