top of page

Vì Sao Người Chủ Động Sẽ Thành Công Trong Cuộc Sống?


Các bạn vẫn hay sử dụng câu “tùy duyên”, câu này nó hay nhưng mà nó thiếu tính chủ động. Nó phải là tạo duyên chứ không phải tùy duyên, tạo duyên là nó thể hiện cái nhân bên trong …

#chánhkiến #Đạođức #Tạoduyên #thànhcông #Chữtùyduyên #TrầnViệtQuân

10 views

Vì Sao Người Chủ Động Sẽ Thành Công Trong Cuộc Sống?


Các bạn vẫn hay sử dụng câu “tùy duyên”, câu này nó hay nhưng mà nó thiếu tính chủ động. Nó phải là tạo duyên chứ không phải tùy duyên, tạo duyên là nó thể hiện cái nhân bên trong …

#chánhkiến #Đạođức #Tạoduyên #thànhcông #Chữtùyduyên #TrầnViệtQuân

10 views0 comments
bottom of page