top of page

Yếu tố quyết định thành công: TẬP TRUNG chính là then chốt

Tập trung chính là chìa khóa cho ta sức mạnh để lập nên thành tựu trong cuộc đời. Tuy vậy, trong thời đại bùng nổ công nghệ như ngày nay, chúng ta thường ngó lơ sức mạnh của sự tập trung khi xung quanh có quá nhiều thứ gây phân tán.

Trong bài viết sau đây, tôi sẽ chỉ cho các bạn vì sao sự tập trung rất cần thiết cho chúng ta trở nên vượt bậc và làm nên nhiều thành công, sự nghiệp vĩ đại trong cuộc sống.

Có 1 anh chàng đến tuổi 40, đang làm quản lý cấp trung ở 1 công ty. Nói chuyện với anh, nhiều người thấy thú vị: lĩnh vực nào anh cũng biết, hỏi chuyện thời sự, chính trị, thể thao, chuyện nào anh cũng hay…

Cho đến một ngày, chúng tôi gặp nhau trong 1 buổi phỏng vấn Nhân sự. BKE đang cần tuyển đội ngũ Nhân sự cấp cao tinh hoa. Nhìn hồ sơ của anh cũng ấn tượng, tôi hỏi: Tuyệt chiêu của anh là gì? Anh ngồi nói một hồi, không thấy đi vào trọng tâm… Tôi nói anh: anh cứ về quan sát, phân tích, đúc kết thêm rồi quay lại đây nhé.

Có phải ở ngoài đời kia, rất nhiều người trong số chúng ta cũng đang như thế?

Giỏi, nhưng chưa phải là nổi bật lên. Biết nhiều thứ, mà không sâu.

Nguyên nhân là do đâu, là do chúng ta thường có thể giỏi nhiều thứ, thứ gì cũng biết, nhưng để giỏi vượt trội lên 1 thứ gọi là chuyên môn của mình thì còn ít người.

Tôi nhớ đến câu nói của huyền thoại Võ thuật Lý Tiểu Long  “Tôi không sợ người tập 10.000 cú đá chỉ một lần, tôi sợ người tập một cú đá 10.000 lần.”

Người tập cú đá 10.000 lần ở đây là muốn nói đến người chuyên tâm, chuyên cần, tu tập, học hành, làm việc trong chỉ một lĩnh vực nhất định.

Anh chàng ở trên đến tuổi 40 mà sao vẫn mãi là quản lý cấp trung, dưới anh chỉ 10 nhân sự? Anh có chuyên môn không? Có. Anh có giỏi không? Giỏi. Nhưng vì chưa “luyện tập” đủ sâu, nên khi vào môi trường mới, chưa đủ “10.000 lần”, nên khi chúng tôi hỏi “tuyệt chiêu”, anh đã không trả lời được.

Tập trung chính là bí mật của những người thành đạt, có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn.

Trong tập trung đã bao gồm 3 Gốc:  Đạo Đức – Trí Tuệ – Nghị Lực.

Bạn dù ở vị trí nào, làm công việc gì cũng luôn đặt lợi ích không những chỉ cho chính mình mà còn biết lợi người, lợi thiên nhiên. Bạn luôn giữ chánh niệm, trọn vẹn với giây phút hiện tại. Ấy chính là Đạo Đức.

Bạn hiểu rõ luật Nhân Quả, hiểu sâu sắc nguyên nhân của mọi sự vật, hiện tượng, mọi kết quả đồng thời có giải pháp thực tế. Ấy chính là Trí Tuệ.

Khi đã quyết định làm việc gì, bạn dám nghĩ, dám làm, bạn kiên định hành động trong khoảng thời gian dài, rất dài chỉ cho 1 việc nào đó. Bạn giữ được chữ “Tĩnh”, giữ cho tâm mình tĩnh lặng trước mọi yếu tố bên ngoài, bạn biết nói “không” với nhiều người, nhiều việc khác. Ấy chính là Nghị Lực.

Trong thời đại thế giới phẳng ngày nay, với vô vàn thông tin nhiều chiều, nếu bạn không biết rèn luyện sự tập trung với 3 Gốc trên, chưa luyện đủ “1 cú đá 10.000 lần” như Lý Tiểu Long nói thì cuối cùng tầm nhận thức, trình độ và cả sự nghiệp của bạn cũng chỉ ở mức làng nhàng.

Hãy tập trung bạn nhé. Tập trung giúp bạn từ gà công nghiệp thành gà rừng hoặc thành đại bàng đấy.

Yếu tố quyết định thành công: TẬP TRUNG chính là then chốt

Tập trung chính là chìa khóa cho ta sức mạnh để lập nên thành tựu trong cuộc đời. Tuy vậy, trong thời đại bùng nổ công nghệ như ngày nay, chúng ta thường ngó lơ sức mạnh của sự tập trung khi xung quanh có quá nhiều thứ gây phân tán.

Trong bài viết sau đây, tôi sẽ chỉ cho các bạn vì sao sự tập trung rất cần thiết cho chúng ta trở nên vượt bậc và làm nên nhiều thành công, sự nghiệp vĩ đại trong cuộc sống.

Có 1 anh chàng đến tuổi 40, đang làm quản lý cấp trung ở 1 công ty. Nói chuyện với anh, nhiều người thấy thú vị: lĩnh vực nào anh cũng biết, hỏi chuyện thời sự, chính trị, thể thao, chuyện nào anh cũng hay…

Cho đến một ngày, chúng tôi gặp nhau trong 1 buổi phỏng vấn Nhân sự. BKE đang cần tuyển đội ngũ Nhân sự cấp cao tinh hoa. Nhìn hồ sơ của anh cũng ấn tượng, tôi hỏi: Tuyệt chiêu của anh là gì? Anh ngồi nói một hồi, không thấy đi vào trọng tâm… Tôi nói anh: anh cứ về quan sát, phân tích, đúc kết thêm rồi quay lại đây nhé.

Có phải ở ngoài đời kia, rất nhiều người trong số chúng ta cũng đang như thế?

Giỏi, nhưng chưa phải là nổi bật lên. Biết nhiều thứ, mà không sâu.

Nguyên nhân là do đâu, là do chúng ta thường có thể giỏi nhiều thứ, thứ gì cũng biết, nhưng để giỏi vượt trội lên 1 thứ gọi là chuyên môn của mình thì còn ít người.

Tôi nhớ đến câu nói của huyền thoại Võ thuật Lý Tiểu Long  “Tôi không sợ người tập 10.000 cú đá chỉ một lần, tôi sợ người tập một cú đá 10.000 lần.”

Người tập cú đá 10.000 lần ở đây là muốn nói đến người chuyên tâm, chuyên cần, tu tập, học hành, làm việc trong chỉ một lĩnh vực nhất định.

Anh chàng ở trên đến tuổi 40 mà sao vẫn mãi là quản lý cấp trung, dưới anh chỉ 10 nhân sự? Anh có chuyên môn không? Có. Anh có giỏi không? Giỏi. Nhưng vì chưa “luyện tập” đủ sâu, nên khi vào môi trường mới, chưa đủ “10.000 lần”, nên khi chúng tôi hỏi “tuyệt chiêu”, anh đã không trả lời được.

Tập trung chính là bí mật của những người thành đạt, có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn.

Trong tập trung đã bao gồm 3 Gốc:  Đạo Đức – Trí Tuệ – Nghị Lực.

Bạn dù ở vị trí nào, làm công việc gì cũng luôn đặt lợi ích không những chỉ cho chính mình mà còn biết lợi người, lợi thiên nhiên. Bạn luôn giữ chánh niệm, trọn vẹn với giây phút hiện tại. Ấy chính là Đạo Đức.

Bạn hiểu rõ luật Nhân Quả, hiểu sâu sắc nguyên nhân của mọi sự vật, hiện tượng, mọi kết quả đồng thời có giải pháp thực tế. Ấy chính là Trí Tuệ.

Khi đã quyết định làm việc gì, bạn dám nghĩ, dám làm, bạn kiên định hành động trong khoảng thời gian dài, rất dài chỉ cho 1 việc nào đó. Bạn giữ được chữ “Tĩnh”, giữ cho tâm mình tĩnh lặng trước mọi yếu tố bên ngoài, bạn biết nói “không” với nhiều người, nhiều việc khác. Ấy chính là Nghị Lực.

Trong thời đại thế giới phẳng ngày nay, với vô vàn thông tin nhiều chiều, nếu bạn không biết rèn luyện sự tập trung với 3 Gốc trên, chưa luyện đủ “1 cú đá 10.000 lần” như Lý Tiểu Long nói thì cuối cùng tầm nhận thức, trình độ và cả sự nghiệp của bạn cũng chỉ ở mức làng nhàng.

Hãy tập trung bạn nhé. Tập trung giúp bạn từ gà công nghiệp thành gà rừng hoặc thành đại bàng đấy.

8 views0 comments