top of page
Hinh-5.jpg
05

XÂY DỰNG VĂN HÓA ĐỌC - VĂN HÓA HỌC TẬP CHO TỔ CHỨC (2 ngày)

Xây dựng Văn hóa đọc - Văn hóa học tập cho tổ chức Nền tảng phát triển bền vững qua việc liên tục học tập và sáng tạo...

Xem chi tiết

Buổi 1

Khai mở Trí tuệ bằng Sách Tinh Hoa

Tại sao đọc sách nhiều mà vẫn "Ngu"
Cách đọc tới đâu thấm tới đó - Cách đọc ít sách mà vẫn giỏi

Năng lực trí tuệ - suy xét cho thấu đáo

 • Sự thật về nghiện ngập + các thói quen xấu

 • Môi trường sống xây dựng thói quen tốt

 • Sách tinh hoa: thức ăn của trí tuệ

Ứng dụng 3 báu vật vào Tổ chức

 • 12 đầu mục sách quan trọng cho bất cứ ai

 • Sách dành cho Lãnh đạo, quản trị

 • Sách dành cho phát triển bản thân

 • Sách phát triển Tâm thức, nhân cách sống

Thảo luận nhóm: Xây dựng 3 bảo trong DN
6 kiểu đọc sách: Nhanh hay Chậm?

 • Kỹ năng Vua: kỹ năng tự học

 • Cách chuyển hóa theo chiều sâu

 • Công thức thành công qua đọc sách

 • Cam kết, lời hứa danh dự bản thân

 • Cách chọn sách cho đúng

 • Không gian đọc và tủ sách

Buổi 3

Đọc sách sâu & thực hành

 1. Đọc sách sâu sắc theo cá nhân -> nhóm

 2. Đúc kết thành bài học đủ đơn giản để mang vào đời sống 

 3. Rèn luyện tư duy nhân quả thông qua đọc sách GHCVN 

 4. Chơi game rèn luyện trí tuệ 

Buổi 2

Dự án Trí Tuệ Việt Nam - nâng tầm tri thức Việt

 • Mô hình 3 trụ cột Văn Hóa Đọc

 • Ứng dụng thực tế với Cây Nhân Cách: xanh vàng đỏ

 • Thư viện 5 cấp độ

 • Đào tạo thủ lĩnh Văn Hóa Đọc

Buổi 4

Đọc (và nghe) sách Tinh Hoa & thực hành

 1. Đọc sách Cổ học tinh hoa rèn luyện bài học tinh hoa 

 2. Nghe loa pháp thoại 1 bài học về Dạy con trưởng thành rồi đúc kết bài học, thảo luận và lên trình bày

 3. Nghe loa pháp thoại bài 4 vòng tròn đào tạo và đúc kết 

 4. Quan sát và đúc kết đa chiều, giúp phát triển các góc nhìn khác, giúp cải tiến và sáng tạo hơn

Đối tác đào tạo của thầy