top of page

#Đào tạo/Doanh nghiệp

Hành trình tôi chia sẻ - tư vấn - đào tạo trực tiếp các doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả & năng suất, kiến tạo văn hóa doanh nghiệp hạnh phúc - 3 Gốc.

CÁC CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

Hình-1.jpg
01

NÂNG CAO HIỆU QUẢ & NĂNG SUẤT, TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN (2 ngày)

Nâng cao hiệu quả & năng suất. Tinh thần trách nhiệm trong công việc, giải quyết đến cùng, không đùn đẩy. Tạo động lực cho học viên gắn bó với công việc (niềm vui, đồng đội tử tế). Cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, tạo năng lượng tích cực...

Hinh-3.jpg
02

ỨNG DỤNG NHÂN TƯỚNG HỌC TRONG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ DOANH NGHIỆP (1 ngày)

Ứng dụng Nhân tướng trong tuyển dụng và đào tạo nhân sự sắp xếp nhân sự, gia tăng hiệu suất công việc...

Hinh-2.jpg
03

SỐNG & LÀM VIỆC TRONG HẠNH PHÚC (1 buổi)

Lý tưởng hay tham vọng? Bản đồ nâng tầm bản thân theo 4 vòng tròn đào tạo. Tứ giác quản lý cảm xúc...

Hinh-4.jpg
04

TRIỂN KHAI VĂN HÓA ĐỌC TRONG DOANH NGHIỆP (1 ngày)

Đọc sách & Đúc kết sách theo nhóm. Rèn luyện tư duy nhân quả. Rèn luyện tư duy nhân quả. Phát triển tư duy cải tiến sáng tạo...

Hinh-5.jpg
05

XÂY DỰNG VĂN HÓA ĐỌC - VĂN HÓA HỌC TẬP CHO TỔ CHỨC (2 ngày)

Xây dựng Văn hóa đọc - Văn hóa học tập cho tổ chức Nền tảng phát triển bền vững qua việc liên tục học tập và sáng tạo...

customer-service.png

Trò chuyện với đội ngũ phụng sự

Hoặc gọi điện thoại trực tiếp:

Nếu bạn có những câu hỏi khác, trò chuyện trực tiếp với đội ngũ phụng sự tại bên phải góc dưới màn hình:

bottom of page