top of page

CÁC HOẠT ĐỘNG & DỰ ÁN

Tổng hợp các hoạt động, khóa học, dự án cộng đồng - thiện nguyện mà tôi và đội ngũ nhân sự kế thừa đang triển khai:

Viện Đào Tạo Bách Khoa

Tổ chức các khóa học kết hợp giữa khoa học & đạo học dựa trên nền tảng của 3 GỐC RỄ: Đạo Đức - Trí Tuệ - Nghị Lực

Ấn phẩm - Sách tinh hoa 

Lan toả đến cộng đồng những quyển sách tinh hoa, ấn phẩm giúp Cộng Đồng vun bồi 3 Gốc Rễ (Đạo Đức – Trí Tuệ - Nghị Lực) và đồng hành lan toả Văn hoá đọc đến cộng đồng.

Dự án Trí Tuệ Việt Nam

Sợi chỉ đỏ xuyên suốt của các dự án: Kiến tạo quốc gia đọc sách Tinh Hoa và Chấn hưng nền tảng Đạo Lý quốc gia bằng con đường Văn Hóa Đọc với các hành trình khắp Việt Nam

Cộng Đồng Sống Tử Tế

Xây dựng cộng đồng sống tử tế | cùng với hệ giá trị chung yêu thương, phục vụ, làm việc thiện, hòa hợp với thiên nhiên

Văn Hóa Đọc

Chúng tôi mong muốn rằng VĂN HÓA ĐỌC là phương pháp giáo dục sâu sắc trong mỗi gia đình, nhà trường để truyền trao những giá trị cao đẹp về nhân cách con người...

Hệ Thống Trường Xanh Tuệ Đức

Phương pháp giáo dục Tuệ Đức duy nhất tại Việt Nam là kết tập tinh hoa của Khoa Học và Đạo Học mang đến cho các em một con đường vững chắc nuôi dưỡng ba giá trị 3 GỐC cốt lõi

bottom of page